Learningjourney

Eerste kennismaking

Wij zijn Montris kinderopvang; een kinderopvangorganisatie die buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en peuteropvang aanbiedt in Huizen, Laren, Bussum, Almere en Amsterdam. Inmiddels hebben we elf locaties.

Door middel van de stijl van onze website, onze social media en andere promotiematerialen proberen we zo goed mogelijk de sfeer en visie van Montris uit te stralen.

Selectie

Wij zoeken collega’s die goed passen bij Montris, zich herkennen in onze waarden en zich thuis voelen in de sfeer van onze organisatie. Onze gezamenlijke ambitie is om een rolmodel te zijn voor de talentontwikkeling van jonge kinderen. De gedrevenheid waarmee ieder daaraan een bijdrage levert op zijn eigen wijze en met zijn eigen talenten is kenmerkend voor Montris.

Inwerktraject

Elke medewerker die start bij Montris ontvangt een inwerktraining. We willen hiermee zorgen dat elke medewerker die bij Montris werkt, weet hoe wij werken maar vooral ook waarom we zo werken. Openheid, elkaar aanspreken, feedback geven en vragen stellen zijn daarom cruciale onderdelen van onze cultuur. Tijdens het inwerktraject leren we over Montris, de kinderopvang branche en maken we een start met de individuele leerweg. Hoe wil jij je ontwikkelen en hoe kan jij een bijdrage zijn aan jouw afdeling en/of vestiging en de hele organisatie? Het uiteindelijke doel is dat we kunnen zeggen: ‘Dat is er één van Montris!’

Ontwikkelen en leren

Hoe willen we ons verder ontwikkelen? We leren binnen Montris rond drie leerlijnen. De leerinterventies rond deze drie leerlijnen zorgen ervoor dat we kritisch naar ons eigen handelen kijken, ons blijven ontwikkelen en we echt lerend in ons werk staan.
– Leerlijn A: Leren rond wet- en regelgeving
– Leerlijn B: Leren rond visie en missie van montris
– Leerlijn C: Leren rond excellentie wensen

Een greep uit onze leerinterventies: Inwerktraject, Video Interactie Begeleiding (VIB), Visie dagen, Oog voor interactie (OVI), Intervisie, Werkopdrachten, Groepsbeeld observaties en Themabijeenkomsten. Daarnaast bieden we uiteraard ook de wettelijk verplichte scholing als EHBO, BHV, Werken met protocol K&H, Nederlands 3f, 0-jarige scholing etc. Onze scholing kent een combinatie van online leren, bijeenkomsten en werkopdrachten.

Feestcommissie

Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning; vanuit die gedachte is de feestcommissie tot stand gekomen. Iedereen die werkzaam is bij Montris kan deelnemen aan de feestcommissie, of je ideeën aandragen. Uitjes, feestjes, feestdagen; aan alles wordt gedacht!